فایل word مقاله رئاليسم سياسي انقلابي: انديش? سياسي گرامشي بر اساس شهريار مدرن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رئاليسم سياسي انقلابي: انديش? سياسي گرامشي بر اساس شهريار مدرن :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :34

چکیده برخی از اصحاب نظری انتقادی جدید در تقابل با آلتوسریسم ده 1960 مرحل جدید اندیش انتقادی را «گرامشیسم» خوانده‌اند. عناصر مهمی از اندیشه‌‌های گرامشی خاستگاه پاره‌‌های عمده‌‌ای از دگرگونی‌‌های معرفت‌‌شناختی و نظری در نظری سیاسی و نظری اجتماعی از ده 1960 به این ‌سو بوده است. فکر گرامشیایی تطورات مهمی یافته و «چرخش فرهنگی»‌‌ای که وی در مارکسیسم قرن بیستم ایجاد کرد در واقع پیشاتاریخِ شکل‌‌گیریِ جریانی است که نظریه‌‌پردازانش پسامارکسیسم می‌‌خوانند. بازخوانی متون اصلی یکی از ضرورت‌‌ها و لوازم اصلی تحول در گفتمان‌‌های ایرانیِ علوم انسانی است. بر همین اساس است که فضاهای آکادمیک و حوزه‌‌های روشن‌فکری خارج از آکادمی برای مواجه تأمل‌برانگیزتر با آرا و مفاهیم نظری انتقادی باید از شرح‌‌ها و تحشیه‌‌ها فراتر رود و به خوانش انتقادی خود متون کلاسیک اندیشه روی آورد. بر همین اساس، این نوشتار درصدد بازخوانیِ رئالیسمِ سیاسی گرامشی بر پای پاره‌‌ای از متون اصلی وی است. سنجش نسبت بین ماکیاوللی، مارکس، و سورل در رئالیسم سیاسی گرامشی، برای کشف مواضع وی درباره دولت، قدرت، سوبژکتیویته، خشونت، حزب و بین‌الملل دوم میدانی فراهم می‌کند.

لینک کمکی