فایل word مقاله ارتباطات سياسي در ايران: فراتحليلِ مقاله‌هاي علمي موجود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارتباطات سياسي در ايران: فراتحليلِ مقاله‌هاي علمي موجود :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :28

چکیده این پژوهش که به روش «فراتحلیل» انجام شده است زمینه‌ها، حوزه‌ها، روندها، و موضوعات مرتبط با قلمروی میان‌رشته‌ای «ارتباطات سیاسی» را، با استفاده از مقاله‌های چاپ‌شده در نشریات معتبر علمی کشور در بازه زمانی 1380 - 1389، بررسی و تحلیل می‌کند. جامعه آماری پژوهش حاضر مقالات مندرج در نشریات علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ ترویجی در حوزه ارتباطات و علوم اجتماعی را شامل می‌شود. این نشریات و مراکز انتشار آن‌ها عبارت‌اند از: فصل‌نامه نامه علوم اجتماعی و دوفصل‌نامه نشریه جهانی رسانه (دانشگاه تهران)، فصل‌نامه علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبایی)، فصل‌نامه پژوهش‌های ارتباطی (مرکز پژوهش‌های صدا و سیما)، و فصل‌نامه رسانه (مرکز مطالعات و توسعه رسانه‌ها). حجم نمونه این پژوهش شامل همه مقالات چاپ‌شده در زمینه‌های متنوع ارتباطات سیاسی است که به روش نمونه‌گیری «تمام‌‌شماری» انتخاب و به‌صورت جداگانه کدگذاری و تجزیه و تحلیل شده‌اند. به‌منظور فراتحلیلِ مقاله‌های علمی فارسی موجود در زمینه ارتباطات سیاسی در ایران، فرم مخصوصی با عنوان «فرم جامع تلخیص و استخراج اطلاعات مقاله‌های ویژه فراتحلیل» تهیه شد که حاوی پرسش‌ها و مقولاتی درخصوص «مضمون و محتوای اصلی»، «چهارچوب مفهومی»، و «روش تحقیق» مقالات مذکور بود. نتایج پژوهش بیان‌گر توجه اندک پژوهش‌گران علوم ارتباطات به قلمروی نوظهور و میان‌رشته‌ای ارتباطات سیاسی است. هم‌چنین دو مضمون «انتخابات» و «مشارکت سیاسی» بیش‌ترین فراوانی را در میان پژوهش‌‌های انجام‌شده دارد.

لینک کمکی