فایل word مقاله بررسي دو دهه همايش در زبان‌شناسي ايران؛ يک مطالع? علم‌سنجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي دو دهه همايش در زبان‌شناسي ايران؛ يک مطالع? علم‌سنجي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :32

علم‌سنجی حوزه‌ای است که به سنجش شاخص‌های کمّی مؤثر در نشر علوم می‌پردازد. در پژوهش حاضر، 411 مقال ارائه‌شده در 8 همایش زبان‌شناسی ایران از سال 1369 تا 1391 با توجه به هفت شاخص علم‌سنجی بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که فراوانی مقالات در زیرشاخ نحو بیش از سایر زیرشاخه‌‌های زبان‌شناسی است و دو زیرشاخ تحلیل‌ گفتمان و ساخت‌واژه در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. از میان 70 دانشگاه و مرکز علمیِ شرکت کننده در همایش‌های مورد مطالعه، دانشجویان و اعضای هیئت علمیِ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی بیش‌ترین سهم را در ارائ مقالات داشته‌اند. از مجموع مقالاتِ ارائه‌شده، 202 مقاله به زبان یا گویشی خاص پرداخته است و زبان فارسی با 152 مقاله رتب نخست را به خود اختصاص داده است. هم‌چنین گرایش به کار گروهی در انجام دادن پژوهش و تألیف مقاله، سهم زنان در ارائ مقالات، میانگین طول عنوان مقالات و نیز استناد به منابع در طول زمان افزایش یافته است.

لینک کمکی