فایل word مقاله بررسي نظرية معناي کواين با محوريت تز عدم تعين ترجمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي نظرية معناي کواين با محوريت تز عدم تعين ترجمه :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :58

نظریه معنای کواین را می‌‌توان از چند جنبه بررسی کرد. این مقاله بر یکی از مهم‌‌ترین جوانب آن، یعنی تز عدم تعین ترجمه، تمرکز می‌کند. در تز مذکور چند وجه از فلسفه کواین با هم ادغام شده‌‌اند و همین باعث شده است که بررسی و تفسیر آن بسیار پیچیده شود. تز عدم تعین ترجمه می‌گوید که در انتخاب بین دو یا چند دستورالعمل ترجمه با هم ناسازگار، که هرکدام با تمام معیارهای رفتارشناختی افراد بومی تطابق داشته باشد، واقع امری برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد. این مقاله با تکیه بر تمایز، یا دقیق‌‌تر عدم تقارن، بین عدم تعین ترجمه و نامتعین‌بودن نظریه ناظر به طبیعت، سعی می‌کند نشان دهد که محتوای خاص این تز ادعایی وجودشناختی درباره معناست. از این‌‌رو ابتدا به توضیح درک کواین از معنا، بررسی وجودشناسی مورد نظر او، و ارتباط بین این دو می‌پردازیم و سپس عدم تقارن بین دو تز پیش‌‌گفته را محل بحث قرار می‌دهیم. از رهگذر این مباحث می‌‌توان به درک جدیدی از نظریه معنا رسید.

لینک کمکی