فایل word مقاله مطالع? تطبيقي عوامل انفعال سياسي زنان در مقايسه با مردان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالع? تطبيقي عوامل انفعال سياسي زنان در مقايسه با مردان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :29

در این پژوهش عوامل تأثیرگذار در بی‌تفاوتی و انفعالسیاسی زنان ایرانی با استفاده از آرای رابرت دال و مارتین لیپست بررسی شده است.برای گردآوری و تحلیلداده‌ها از ترکیب روش‌های کمی و کیفیاستفاده شده، نمونه‌گیری به شیو هدف‌مند بوده و افراد مورد مطالعه از میان زنان و مردان با تحصیلات دانشگاهی و شاغل ساکن شهر تهران انتخاب شده‌اند. بر اساس یافته‌ها، مهم‌ترین عوامل انفعال سیاسی افراد مورد مطالعه احساس اثربخش نبودن سیاسی و مشکلات اقتصادی بوده است. هم‌چنین، انفعال سیاسی زنان بیش‌تر از مردان بوده و این مسئله، صرف نظر از عوامل روان‌شناختی و اقتصادی، به نوع نگاه به نقش زن در جامعه و باورهای کلیشه‌ای جنسیتی مربوط است. به علاوه، یافته‌های این تحقیق حاکی از پایین بودن آگاهی و اعتماد به نفس سیاسی زنان در مقایسه با مردان و بهره‌گیری کم‌تر آنان از فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی است. هم‌چنین، در افراد مورد مطالعه مشارکت سیاسی جوانان کم‌تر از میان‌سالان بوده و سطح تحصیلات سبب تفاوت در مشارکت یا انفعال سیاسی افراد نشده است.

لینک کمکی