فایل word مقاله حذف يون مس از پساب با استفاده از نانوجاذب بنتونيت مگنتيت سنتزشده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله حذف يون مس از پساب با استفاده از نانوجاذب بنتونيت مگنتيت سنتزشده :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :6

هدف اصلی این پژوهش جذب یون‌های فلزی مس از پساب با استفاده از نانوجاذب بنتونیت مگنتیت سنتزشده (20 تا 30 نانومتر) بود. ابتدا نانوجاذب به روش هم‌رسوبی تولید و با روش‌های SEM، XRD و طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) آنالیز و ارزیابی شد، سپس به‌عنوان جاذب در تصفیه پساب مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش‌ها توسط نرم‌افزار DOE طراحی و ارزیابی شد. مهم‌ترین مشخصه‌هایی که بررسی شدند شامل مقدار جاذب، زمان تماس، غلظت یون فلزی و pH بودند. در ادامه به‌وسیله مدل طراحی CCD ، شرایط بهینه برای بهترین مقدار جذب (حذف) یون فلزی پیشنهاد شد. راندمان جذب یون فلز مس 94/89 درصد به‌دست آمد. سرانجام با تعیین شرایط بهینه بر روی پساب معدنی (معدن مس سرچشمه) آزمایش‌های مورد نظر انجام شد. نتیجه بیانگر جذب یون مس به میزان 30 درصد بود.

لینک کمکی