فایل word مقاله بررسي راندمان حذف آلکيل بنزن سولفونات خطي (LAS) در برکه‌هاي تثبيت فاضلاب شهر يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي راندمان حذف آلکيل بنزن سولفونات خطي (LAS) در برکه‌هاي تثبيت فاضلاب شهر يزد :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :10

سورفاکتانت‌ها مواد شیمیایی آلی هستند که به‌مقدار زیادی در پاک‌کننده‌ها استفاده می‌شوند. در میان سورفاکتانت‌های آنیونی، آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) بیشترین استفاده را دارد. تخلیه فاضلاب خام یا تصفیه شده به محیط، باعث بروز مشکلات زیست‌محیطی عمده‌ای می‌گردد. دراین مطالعه 64 نمونه فاضلاب به‌مدت یک‌سال برداشت شد و بر اساس روشهای استاندارد آنالیز گردید. بررسی نتایج حذف سورفاکتانت‌های آنیونی در برکه‌ها در فصول مختلف نشان داد که بیشترین راندمان حذف سورفاکتانت‌های آنیونی در فصل تابستان و در برکه اختیاری ثانویه و کمترین آن در پاییز و در برکه بیهوازی است. همچنین نتایج حاصله نشان ‌داد که براساس استاندارد محیط زیست، پساب خروجی از برکه‌های تثبیت شهر یزد برای تخلیه به آبهای سطحی، مصارف کشاورزی و تخلیه به چاه جاذب با 0/05 P value< دارای اختلاف معنی‌دار و بالاتر از حد مجاز است.

لینک کمکی