فایل word مقاله بررسي اثر فاضلابهاي شهري بر تنوع گونه‌اي و پراکنش شکم پايان منطقه بين جزر و مدي سواحل شهر بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر فاضلابهاي شهري بر تنوع گونه‌اي و پراکنش شکم پايان منطقه بين جزر و مدي سواحل شهر بوشهر :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :21

به منظور بررسی تأثیر فاضلابهای شهری منطقه بوشهر بر تنوع و غالبیت ساختار اجتماعات شکم پایان منطقه بین جزر و مدی و شناخت گونه‌های شاخص بیولوژیکی و نهایتاً ارزیابی اثرات این فاضلابها، طی بهار 1381 لغایت زمستان همان سال، از هفت ایستگاه تحت ریزش فاضلاب شهری و یک ایستگاه فاقد آلودگی فاضلاب (شاهد)، مجموعاً 1056 نمونه کفزی جمع‌آوری و پس از جداسازی و تثبیت، شناسایی گردیدند. نمونه‌برداری در بخشهای صخره‌ای با استفاده از کوادرات50×50 سانتی‌متر و کاردک فلزی و در سواحل ماسه‌ای با استفاده از یک نمونه‌بردار مغزه‌گیر تا عمق 5 سانتی‌متر صورت گرفت. در این بررسی مجموعاً25 گونه متعلق به 16 خانواده از شکم پایان مورد شناسایی قرار گرفتند. از یافته‌های بسیار مهم این بررسی، معرفی گونه‌های Planaxis sulcatus و Cerithidea cingulata به عنوان شاخص بیولوژیکی مناطق آلوده می‌باشد. نتایج حاصله از این بررسی حاکی از آلودگی بسیار بالای سواحل مورد بررسی به مواد آلی ناشی از فاضلاب است.

لینک کمکی