فایل word مقاله بررسي وضعيت فاضلاب‌هاي صنعتي- توليدي در صنايع استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي وضعيت فاضلاب‌هاي صنعتي- توليدي در صنايع استان تهران :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :18

طی سال‌های 1373 تا 1378 یک طرح تحقیقاتی تحت عنوان “مطالعه و بررسی فاضلاب‌های صنعتی استان تهران” به اجرا در آمد که در مقاله حاضر مهم‌ترین نتایج این تحقیق ارائه شده است. در این طرح، صنایع غذایی، نساجی، شیمیائی، فلزی و تولید محصولات کانی غیرفلزی مورد مطالعه قرار گرفتند، که شامل 330 محل مراجعه بودند. روش اجرای تحقیق به صورت تکمیل پرسشنامه و نمونه‌برداری از فاضلاب بود. نتایج و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که مثلاً برای صنایع غذایی ، نساجی و فلزی به ترتیب %8 ، %18 و %17 تصفیه به صورت مطلوب انجام می‌گیرد و به استانداردهای تخلیه توجه شده است. در بخش صنایع شیمیائی، چهار گروه عمده صنایع دارویی، صنایع تولید محصولات بهداشتی- آرایشی، صنایع تولید رنگ و صنایع کاغذسازی بررسی شدند که در میان صنایع دارویی و کاغذسازی برای هر کدام، تنها یک کارخانه تصفیه کامل انجام می‌داد. اما هیچ‌کدام از صنایع تولید محصولات بهداشتی- آرایشی و صنایع تولید رنگ، دارای تصفیه‌خانه کامل نبودند. حداکثر تخلیه پساب‌ها در صنایع غذایی و نساجی به ترتیب %62/4 و %48/8 به آب‌های سطحی و در صنایع فلزی و تولید محصولات کانی غیرفلزی به ترتیب %86 و %83 به آب‌های زیرزمینی بود.

لینک کمکی