فایل word مقاله مديريت مصرف انرژي در ايستگاههاي پمپاژ با استفاده از مدل‌سازي ديناميکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مديريت مصرف انرژي در ايستگاههاي پمپاژ با استفاده از مدل‌سازي ديناميکي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :13

سیستم‌های انتقال سیال از جمله بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی در صنایع مختلف از جمله سیستم‌های آبرسانی می‌باشند که لزوم پرداختن به عملکرد بهینه آنها به ویژه از نظر مصرف انرژی با اهمیت است. با توجه به اینکه رفتار سیال در این گونه سیستم‌ها در شرایط متفاوت بهره‌برداری عموماً دینامیکی یا به عبارتی وابسته به زمان است، مطالعه رفتار این سیستم‌ها با استفاده از یک مدل دینامیکی امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد سیستم را فراهم می‌سازد. در این تحقیق مدل دینامیکی یک سیستم انتقال سیال شامل ایستگاه پمپاژ، خط لوله و مخزن ارائه شده است. به منظور معرفی قابلیتهای مدل ارائه شده، محاسبات نمونه‌ای از مصرف انرژی در یک ایستگاه پمپاژ آب شرب که در حال کار می‌باشد در وضعیتهای مختلف قرارگیری پمپ‌ها در مدار سیستم انجام شده است. از نتایج این تحلیل می‌توان برای ارائه پیشنهادهایی به منظور برآورد مصرف انرژی در ایستگاههای پمپاژ با توجه به شرایط بهره‌برداری و نیز شیوه کارکرد سیستم‌های کنترلی آنها استفاده کرد.

لینک کمکی