فایل word تحليل ديناميکي روکش فوق نازک بتني اجراشده بر روي لايه آسفالتي با کمک روش اجزاي محدودUltra-thin Whitetopping

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ديناميکي روکش فوق نازک بتني اجراشده بر روي لايه آسفالتي با کمک روش اجزاي محدودUltra-thin Whitetopping :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

اجرای روکش بتنی فوق نازک بر روی لایه آسفالتی تخریب شده یکی از روش های تعمیر و نگهداری است که با قراردادن دال بتنی با ضخامت 5 تا 10 سانتیمتر بر روی لایه آسفالتی قدیمی انجام می شود. رفتار مکانیکی این روسازی مرکب را می توان به کمک روش مکانیستیک اجزای محدود ارزیابی کرد. در این پژوهش اثر پارامترهای مرتبط با طراحی مانند ضخامت لایه ها، خصوصیات مکانیکی و ابعاد دال ها بر تنش ها و کرنش های بوجودآمده در سیستم روسازی تحت بارگذاری دینامیکی ارزیابی شده است. با استفاده از نرم افزار اجزای محدود انسیس، مدل سه بعدی روسازی در پنج لایه روکش بتنی، لایه آسفالتی، اساس، زیراساس و خاک بستر ساخته شده و با درنظرگرفتن رفتار ویسکوالاستیک برای لایه آسفالتی و رفتار الاستیک برای دیگر لایه ها حساسیت پارامترهای طراحی بر روی تنش ها و کرنش ها در گوشه، لبه و داخل دال ها انجام شده است. با توجه به نتایج، ابعاد دال ها یکی از مهمترین عوامل طراحی است که موجب می شود مد قالب شکست، ترک های طولی در راستای بار چرخ باشد.

لینک کمکی