فایل word تحليل ديناميکي گروه شمع با بررسي اثر نوع اتصال شمع به سر شمع ولايه مياني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ديناميکي گروه شمع با بررسي اثر نوع اتصال شمع به سر شمع ولايه مياني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

رفتار دینامیکی گروه شمع ها همواره از مسایل مطرح در مهندسی ژیوتکنیک بوده است. در این میان یکی از مباحث مهم نوع اتصال شمع به سرشمع می باشد. در این مقاله، مقایسه بین رفتار گروه شمع با دو نوع اتصال مفصلی و گیردار به سرشمع صورت گرفته و پاسخ لرزه ای گروه شمع با خروجیهایی از جمله نشست، جابجایی افقی و لنگر خمشی در طول شمع با استفاده از تحلیل دینامیکی در نرم افزار اجزای محدود انسیس سنجیده شده است. هم چنین اثر حضور یک لایه میانی در تراز میانه شمع ها دراتصال گیردار بررسی شده است. در نهایت بررسی ها نشان می دهد اتصال گیردار دارای عمکلرد بهینه بوده و قرار گرفتن یک لایه رس در میان دو لایه ماسه موجب کاهش جابجایی افقی و نشست و افزایش لنگر خمشی خواهد شد.

لینک کمکی