فایل word تحليل ذخيره سازي انرژي ساختمان هاي بلند مرتبه با استفاده از بام سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ذخيره سازي انرژي ساختمان هاي بلند مرتبه با استفاده از بام سبز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش نقش بام سبز در ساختمانهای بلند مرتبه و تاثیر آن بر حفظ و ذخیره سازی انرژی در ساختمان می باشد. زندگی در اکوسیستم شهری با ساختمان های بلند مرتبه- محدود بودن منابع انرژی، همچنین بحران انرژی، تراکم ماشین ها– تخریب بسیاری از عوامل زیست محیطی، از بین رفتن بسیاری از گونه های دریایی و گیاهی تخریب بسیاری از عوامل زیست محیطی، آلودگی هوا با توجه به نظری بودن موضوع این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای می باشد نتیجه تحقیق راه حل منطقی در جهت حفظ انرژی در ساختمانهای بلند مرتبه بوسیله بام سبز که چنانچه در مقیاس کلان به کار گرفته شود تبعات مثبتی در پیش برد و ذخیره سازی انرژی انرژی را خواهد داشت

لینک کمکی