فایل word تحليل ساختار شناختي مولفه هاي موثر در طراحي بهينه فضاهاي داخلي مجتمع هاي تجاري-پذيرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ساختار شناختي مولفه هاي موثر در طراحي بهينه فضاهاي داخلي مجتمع هاي تجاري-پذيرايي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این پژوهش بر آن است تا به واسطه بازشناسی هویتی ساختار فضاهای تجاری و پذیرایی از دیرباز تا کنون به هویت مفهومی این فضاها پی ببرد و پس از آن به مولفه ها و نکات کلیدی آن پرداخته تا با بازشناسی آنها با تحلیل و شناخت شناسی به عملکرد های نوین آن دست بیابد و با ایجاد ساختار های نوین استاندارد های موجود را مورد ارزیابی و نوین نگری قرار دهد. تا با تعریف مولفه جدید در طراحی بهینه فضاها ها که همان مولفه طراحی فضاهای منفی است توانسته ساختار ها و هنجار های کنونی را روزآمد کرده و با استاندارد های نوینی که از مولفه های کلیدی استخراج نموده مولفه های موثر یا به بیان بهتر مولفه کلیدی در طراحی بهینه فضاهای داخلی مجتمع های تجاری-پذیرایی را تبیین و ایجاد کند. رویکرد دوگانه تجاری-پذیرایی به دلیل فضاهای متداخل متعدد بیشترین پتانسیل را برای استفاده از این عملکرد داشته و تحلیل شناخت شناسانه این عملکرد نیز حاکی از این اصل می باشد،در نهایت این مقاله با تلفیق این دو عملکرد و رویکرد بهینه طراحی راهبردی بدیع را برای پیشبرد این مهم میسر نمود است.

لینک کمکی