فایل word تحليل عددي سيستم قاب فولادي با مهاربند واگرا با تير پيوند قايم دوبل تحت بار لرزه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل عددي سيستم قاب فولادي با مهاربند واگرا با تير پيوند قايم دوبل تحت بار لرزه اي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

به تازگی، استفاده از سیستم قاب مهاربندی واگرا در طراحی لرزه ای و مقاوم سازی لرزه ای سازه ها در مناطق زلزله خیز به خاطر پارامترهای لرزه ای مناسب آن، افزایش یافته است. یکی از مزیت های قاب مهاربندی واگرا سختی اش است که می توان آن را با کوتاه کردن طول تیر پیوند به حدود سختی قاب مهاربندی همگرا نزدیک کرد.مزیت دیگر،شکل پذیری آن است که نشان داده در زلزله های شدید، می تواند قابل مقایسه با قاب خمشی باشد، در نتیجه قاب مهاربندی واگرا رفتار لرزه ای مناسبی دارد. در این مقاله به تحلیل عددی قاب مهاربندی واگرا، که پیکربندی آن به صورت تیر پیوند قایم دوبل است پرداخته می شود. قاب مهاربندی واگرا با تیر پیوند قایم دوبل، دارای دو پیوند قایم موازی است که از پایین به یک پیوند افقی و از بالا به زیر تیر سقف جوش داده می شوند. این بررسی به وسیله سه سازه با تعداد طبقات 5، 7 و 10 با تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی به وسیله 7 زلزله حوزه دور انجام می شود. نتایج نشان می دهند که این سیستم دارای سختی و شکل پذیری مناسبی است و به تغییرمکان هدف رسیده است. همچنین در زلزله های سطح خطر 1 دچار تغییرمکان باقی مانده نشده است.

لینک کمکی