فایل word تحليل عملکرد کالبدي بافت تاريخي شهر اراک و ارايه ي راهکارهاي مديريتي با هدف افزايش توان گردشگري در آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل عملکرد کالبدي بافت تاريخي شهر اراک و ارايه ي راهکارهاي مديريتي با هدف افزايش توان گردشگري در آن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :33

چکیده مقاله:

نقش و اثرات مدیریت شهری در برنامه ریزی ناحیه تاریخی شهرها بسیار تعیین کننده است؛ به طوری که اجرا و پیش برد هر نوع برنامه از پیش تعیین شده و نظارت، حفظ و نگهداری از آنها با اهرم مدیریت شهری تحقق پیدا می کند؛ که از ابعاد مخلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... قابل بررسی می باشد. اما آنچه مسلم است، مدیریت های شهری عموما به واسطه ضعف دانش، فقدان نیروی کارامد، و عدم بودجه کافی دچار انفعال شده، ویژگی های ممتاز این عرصه ها در طول زمان فرسوده و خود به کانون های اضمحلال شهری بدل گردیده اند؛ که بافت تاریخی اراک نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. بنابراین در این پژوهش، موضوع مدیریت بافت تاریخی، گردشگری شهری و نظریه های موجود در این زمینه مورد کنکاش قرار گرفته و نیز چارچوب نظری و مدل تحلیلی مدیریت گردشگری بافت تاریخی و معیارهای مرتبط تدوین می گردد تا ابعاد و مولفه های مدیریت بافت تاریخی اراک با هدف افزایش توان گردشگری مورد بررسی قرار بگیرند. در این راستا، نیازمند شناخت ادبیات پژوهش و تبیین ارتباط بین مدیریت شهری در بافت های تاریخی و گردشگری، شناخت بافت تاریخی اراک و مسایل و مشکلات آن و تجزیه و تحلیل داده ها می باشیم؛ بنابراین به گردآوری داده ها از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، پیمایش (با ابزار پرسش نامه) و مشاهدات میدانی پرداخته خواهد شد. آنچه مسلم است بافت تاریخی اراک علی رغم وجود میراث فرهنگی متنوع و متعدد با چالش های مختلف در زمینه مدیریت شهری و گردشگری مواجه می باشد که می توان به مواردی نظیر عدم وجود برنامه جامع و یکپارچه در زمینه مدیریت میراث فرهنگی، عدم اطلاع رسانی مناسب و ضعف در زیرساخت های اقتصادی و گردشگری اشاره کرد. نتایج حاصل از تحلیل ابعاد و مولفه های مدیریت بافت تاریخی اراک با روش تحلیل آزمون فریدمن و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)و نیز جداول SWOT نشان می دهد که عملکرد مدیریتی در این محدوده متمرکز بر ابعاد کالبدی بوده و غفلت از زیرساخت های مدیریتی، اقتصادی، و اجتماعی- فرهنگی چالش های مهمی در ابعاد مختلف از جمله گردشگری شهری برای محدوده به وجود آورده است. بنابراین در پژوهش حاضر ضمن ارایه راهکارهای مدیریتی جهت رفع چالش ها به ارایه مدل مدیریت بافت تاریخی با هدف افزایش توان گردشگری فرهنگی برای شهر اراک پرداخته خواهد شد

لینک کمکی