فایل word تحليل کيفي ورودي محله بارون آواک در تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل کيفي ورودي محله بارون آواک در تبريز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه اهمیت محلات جایگاه مهمی در جوامع مختلف دارد. این مهم در کنار توسعه مساکن زمینه رشد اقتصادی شرایط زندگی مثبت تغییر ساکنین جهت شرکت در انواع فعالیت های اجتماعی مفید را فراهم می نمایند. مسلما احیا و تقویت محلات با اقدام یکپارچه سازمان ها و مراکز مختلف جهت اعمال اصلاحات امکانپذیر خواهد بود. عنصر ورود به لحاظ دارا بودن نقش موثر در فرایند جابجایی نیازمند توجه بالا می باشد. فضای ورودی محلات مفصل اتصال دهنده فضای نسبتا خصوصی داخل محله و فضای اجتماعی و عمومی خارج از آن است که همچون دیگر فضاهای شهری توقعاتی بر آن مترتب می باشد. در مقاله پیش رو ضمن توجه به مطالب ذکر شده، اصلاحات لازم در ارتباط با عنصر ورود در مرحله بارون آواک شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته شده است. پیرو مساله مطرح شده، چالشها و مسایل موجود در این مرحله شناسایی شده و تاثیرات ناشی از این چالشها بیان شده است. با انجام مطالعات میدانی از محله مذکور، امکان پذیر ترین اصلاحات جهت رفع چالش های موجود ارایه شده اند. کلمات کلیدی: ورودی محله، بارون آواک، مفصل

لینک کمکی