فایل word تحليل موسيقايي بافت قديم شهر بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل موسيقايي بافت قديم شهر بوشهر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

به دلیل اهمیت ارتباط تاثیرات متقابل علوم مختلف به معماری و شهرسازی، این پژوهش در ابتدا به بررسی مبانی و تیوری های موسیقی پرداخته و سپس اصول معماری بومی بوشهر را مورد بحث قرار می دهد. تحلیل بافت که مشابه هارمونی موسیقایی معینی است اصول تکرار، تشابهات، ردیف بندی و تسلسل و... را در گستره ی هندسی معنوی معماری به نمایش می گذارد و با تحلیل 27 آیتم (نظم، صوت، گام، ملودی و.....)، معماری بافت ارزشمند از دیدگاه موسیقی بر مبنای این اصول را مورد بررسی قرار می دهد، با توجه به مبانی موسیقی و استخراج نکات اصلی، ساختاری، مفهومی، حسی، بافتی، به تلاش برای تحلیل بافت قدیمی شهر بوشهر می پردازد. در این پژوهش به جهت تحلیل موسیقی بافت قدیم بوشهر از روش تحلیلی پیمایشی استفاده شده است؛ که نتایج حاصل بیانگر ارتباط متقابل موسیقی و بافت قدیم بوشهر است.

لینک کمکی