فایل word تحليل و بررسي نمونه هاي موردي براي طراحي بيمارستان زنان و زايمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل و بررسي نمونه هاي موردي براي طراحي بيمارستان زنان و زايمان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در طراحی محیط های جدید شهری و ایجاد فضایی مناسب برای معماری بیمارستانهای زنان و زایمان نیازمند شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود متغیرها و عوامل موثر بر نمونه موردی های موجودمی باشد که باید تدوین و تبیین گردد. اهمیت و تعیین شاخصهای معماری سازگار با استفاده از ویژگیهای سبک های معماری جهان و تدوین معیارهای فنی در طراحی بیمارستانی است که موجب بهبود وضع موجود براساس ملزومات موجود در طراحی در راستای ارتقای توانمندیهای ملی به منظور محافظت از سرمایه های فیزیکی و بویژه انسانی کشور و توسعه پایداری نقش موثری ایفا نمایند. تحلیل و بررسی نمونه موردی های معماری بیمارستانها، ابزاری مهم برای تعیین نقاط ضعف و قوت ساختار و عملکرد معماری این ساختمانها است. هدف اصلی از ارایه این مقاله بررسی و تحلیل نمونه موردی های معماری بیمارستانهای زنان و زایمان در ایران و جهان باتوجه به موضوع پژوهش می باشد. که با بررسی نمونه های موردی بیمارستانها، برخی عوامل تاثیرگذار بر روی طراحی معماری بیمارستانها شناسایی شده و به ضرورت آنها بر روی پروژه پرداخته می شود. هدف این پژوهش شناخت و درک نقاط ضعف و قوت نمونه موردی های معماری بیمارستانها برای پیشبرد اهداف پروژه می باشد که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند.

لینک کمکی