فایل word تحليل و تعيين فرم کالبدي شهر نوشهر در ارتباط با مولفه هاي اقليم محلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل و تعيين فرم کالبدي شهر نوشهر در ارتباط با مولفه هاي اقليم محلي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

آنچه به شهر شخصیت می دهد، همان ویژگی هایی است که آن را از سایرین متفاوت می کند. و اصلی ترین موضوع در دستیابی به این شخصیت متمایز، توجه به زمینه و محیطی است که شهر درآن قرار گرفته است. بندر نوشهر یکی از شهرهایی است که به واسطه قرارگیری در موقعیت جغرافیایی خاص و شرایط اقلیمی ویژه نیازمند بافت و فرم کالبدی مخصوص به خود است به طوریکه به عنوان یک موجود پویا و در حال تغییر بتواند بهترین تعامل را با پتانسیل های طبیعی اطراف خود داشته باشد . این شهر با داشتن رودخانه های متعدد ، از شمال توسط دریا و از جنوب با کوه و جنگل محدود شده است و رطوبت بالای ناشی از جنگل و دریا در تمام ایام سال شهر را تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال عوامل ذکر شده کمترین تاثیر را در گسترش تدریجی اندام های شهر ، نحوه ی ساختمان سازی و حتی سیما و منظر شهر داشته اند. این پژوهش، یک پژوهش کاربردی در مورد فرم کالبدی شهر نوشهر است، که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است و تلاشی است برای حرکت درجهت وفاق فرم کالبدی شهر نوشهر با محیط و اقلیمی که این شهر در آن واقع شده است. پس از بررسی و تحلیل ساختار محیط طبیعی و زیست شهری و هم چنین بررسی وضعیت موجود فرم کالبدی محدوده مورد مطالعه و یافتن تهدیدها و فرصت های موجود، با استفاده از روش کدگذاری فرم مبنا به تعیین فرم کالبدی شهر نوشهر در ارتباط با مولفه های اقلیم محلی پرداخته شده است.

لینک کمکی