فایل word تحليل و طراحي اقليمي تبريز با نرم افزار Climate Consultant

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل و طراحي اقليمي تبريز با نرم افزار Climate Consultant :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این مقاله سعی دارد که یک گام کوچک در مسیر رابطه قوی اقلیم و معماری را پیش گیرد. ساختمان های مختلف در اقلیم های متفاوت نیاز به طراحی کارامل انرژی دارند و این درک و شناخت منابع آب وهوای منحصربه فرد محل موردنظر و تاثیر آن بر عملکرد ساختمان را برای معماران، سازندگان، پیمانکاران و صاحبان خانه ضروری می سازد. طراحی و بازسازی ساختمان هایی که واقعا پاسخگو به شرایط اقلیمی اند در درجه اول به درک دقیق از شرایط اقلیمی محل موردنظر وابسته اند با داشتن آگاهی های لازم درزمینه اقلیم و رعایت آگاهانه ضوابط طراحی آن به سوی طراحی ای پیش می رویم که آسایش فضایی و اقلیمی را فراهم می کند. این طراحی آگاهانه همان طراحی اقلیمی است. مطالعات و دانش اقلیمی منجر به طراحی اقلیمی خواهد شد. برای رسیدن به این مرحله باید داده های اقلیمی خوبی در دسترس باشد. برای اینکه بتوان رابطه بین معماری و اقلیم را برقرار کرد، استفاده از نرم افزارهای گرافیکی یکی از بهترین و راحت ترین کارها است. در این مقاله به عنوان نمونه وضعیت زیست اقلیمی شهر تبریز در نرم افزار کلایمیت و اکسل موردبررسی قرار گرفت و خروجی ها به صورت گراف و نمودار باعث درک دقیق از شرایط اقلیمی شه ر تبریز شده است. این مقاله نشان می دهد که درک دقیق از آب وهوای محلی با استفاده از نرم افزار کلایمیت باعث افزایش دانش اقلیمی و ایجاد یک معماری زیست محیطی و پایدار می شود.

لینک کمکی