فایل word تحليل وابستگي فضايي سکونتگاههاي روستايي شهرستان مشکين شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل وابستگي فضايي سکونتگاههاي روستايي شهرستان مشکين شهر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

وجود روابط بین سکونتگاه های روستایی و شهری در پهنه های جغرافیایی، امری اجتناب ناپذیر میباشد، که از طریق یک سری جریان ها صورت میپذیرد، منشا تمامی آنها فعالیت های انسانی برای برطرف کردن نیازهای بی انتهای خود میباشد. نکته ای که در این بین حایز اهمیت میباشد چگونگی این روابط میباشد، بررسی های انجام شده در ارتباط با روابط شهر و روستا های پیرامون نشان دهنده سلطه کامل شهرها بر سکونتگاههای روستایی ، به لحاظ تمام جنبه های ساختاری – کارکردی میباشد . در ارتباط با بررسی روابط بین سکونتگاهای روستایی محدوده مورد مطالعه با سکونتگاه شهری واقع در شهرستان کوثر ، نتایج به آمده نشان داد که ، وابستگی فضایی سکونتگاههای روستایی واقع در محدوده ی مورد مطالعه ، با وجود برخورداری برخی روستاها از امکانات و خدمات اجتماعی – فرهنگی همچنان به قوت خود باقی است . بطور کلی باید گفت که برخورداری از امکانات و خدمات در بهترین شکل خود زمینه ساز توسعه روستایی میباشد و خود به تنهایی توسعه روستایی تلقی نمیشود، توسعه روستایی نیازمند تحول در تمام ابعاد ساختاری – کارکردی در سکونتگاههای روستایی میباشد.

لینک کمکی