فایل word تحليلي بر بکارگيري استراتژي هاي رويکرد پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي در فضاهاي مسکوني: مطالعات موردي از هلند و اسپانيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي بر بکارگيري استراتژي هاي رويکرد پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي در فضاهاي مسکوني: مطالعات موردي از هلند و اسپانيا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه ازمهم ترین عوامل در شکل گیری محیط مسکونی مناسب، امنیت است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، یکی از کاربردی ترین رویکردهایی که موجب کاهش جرم و افزایش امنیت می گردد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ( CPTED) است. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی راهکاری های موثر در رویکرد CPTED و تاثیر اجرای آن در فضاهای شهری است که این عوامل در کالبد محیط شهری در واحدهای همسایگی ببیجلمرمیر و بلویت مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقیق حاضر، در زمره تحقیقات مروری بوده و از روش تحقیق توصیفی و موردکاوی استفاده شده است. سپس راهکارهای اجرا شده در نمونه های مورد مطالعه، بر اساس شاخص های رویکرد CPTED که شامل، تفکیک قلمرو، نظارت ومراقبت، تعمیر و نگهداری، کنترل و دسترسی و سخت کردن آماج است، طبقه بندی و تحلیل شده اند. درنتیجه می توان این گونه بیان کرد که در مناطق مورد مطالعه، بررسی شاخص های این رویکرد و ارایه ی راهکارهای موثر موجب تقویت احساس امنیت همه جانبه در محیط شده، و رعایت شاخص های CPTED در این مناطق مانند تغییر کاربری اراضی، محوطه سازی ،ایجاد روشنایی وکنترل ورودی ساختمان و محوطه و.. موجب ارتقای امنیت و در نتیجه ایجاد آسایش و تعامل هر چه بیشتر ساکنین شده است.

لینک کمکی