فایل word تحليلي برشاغلان اقتصادغيررسمي شهرزابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي برشاغلان اقتصادغيررسمي شهرزابل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه یکی از مهم ترین مسایل کشورها ی درحال توسعه مشکل بیکاری می باشد. دراین عصر بخش عمده ای از بازار کار کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را مجموعه مشاغلی تشکیل می دهند که به نوعی خارج از چارچوبهای رسمی و قانون اشتغال قراردارند. آگاهی از حجم این مشاغل بیش از پیش مهم می نماید. لذا هدف از پژوهش حاظر شناخت ویژگی های اجتماعی و اقتصادی شاغلان بخش غیر رسمی شهر زابل است. روش پژوهش از نوع پیمایشی است. داده ها با روش پرسشنامه و نمونه گیری ساده از 200 نفر در بخش غیر رسمی گرد آوری شده است. مهمترین نتایج تحقیق عبارتند از؛ 1- در بین مشاغل غیر رسمی تکدی گری کمترین درصد را به خود اختصاص داده است. 2- بین سابقه اشتغال افراد و رضایت فرد از شغل رابطه مستقیمی وجود دارد. 3- از مهمترین دلایل انتخاب مشاغل غیر رسمی بیکاری و نداشتن سرمایه است. 4- همچنین در بررسی میزان رضایت افراد از شغل خود 57 درصد راضی و 43 درصد ناراضی بودند.

لینک کمکی