فایل word تخلفات ساختماني در حوزه مسکن در شهرستان شميرانات بررسي و تحليل آراي کميسيون ماده صد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخلفات ساختماني در حوزه مسکن در شهرستان شميرانات بررسي و تحليل آراي کميسيون ماده صد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

از آنجا که ساعات زیادی از عمر انسانها در بناهای مسکونی سپری می شود، تامین آسایش، امنیت و راحتی شهروندان در این بناها از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از موارد تاثیر گذار در این زمینه طراحی و ساخت وساز اصولی و مطابق با قوانین ساختمان سازی و شهرسازی می باشد و وقوع هر گونه تخلفات ساختمانی در این خصوص، مانع از دستیابی به موارد فوق می گردد. جهت جلوگیری از وقوع این تخلفات و رسیدگی به آنها و در نتیجه تامین آسایش شهروندان نهادی تحت عنوان شهرداری (کمیسیون ماده صد شهرداری) هر گونه ساخت و ساز و فعالیت در این حوزه را مورد بررسی و رسیدگی قرارمی دهد.  در این راستا افزایش آگاهی عموم مردم و متخصصان حوزه های معماری و شهرسازی، آشنایی با تخلفات ساختمانی و آگاهی از عواقب ناشی از آنها نیز در کاهش آمار تخلفات و جلوگیری از بروز آنها موثر می باشد. هم چنین بررسی تناسب و هماهنگی احکام صادره با تخلفات انجام شده و میزان بازدارندگی آنها نیز می تواند در تصمیم گیری های مراجع ذیربط و در نتیجه کاهش آمار تخلفات ساختمانی در این بناها موثر باشد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی، تجزیه و تحلیل تخلفات ساختمانی و احکام صادره مرتبط با این تخلفات در کمیسیون ماده صد مربوط در دو منطقه یک و دو تهران در بازه زمانی خاصی انجام گرفته است. روش اتخاذ شده جهت انجام پژوهش، توصیفی تحلیلی است و داده ها به روش اسنادی و مطالعات میدانی و با مراجعه به پرونده های ساختمان های مسکونی ارجاعی به کمیسیون ماده صد شهرداری تهران در سالهای 61 تا 91 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش مبین آن است که حکم تخریب و رفع خلاف جایگاه ضعیفی در احکام صادره دارند و بسیاری از تخلفات صورت گرفته مربوط به عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و کسری پارکینگ است که با حکم جریمه برطرف نمی شوند و این تخلفات ممکن است با خسارات جانی و مالی همراه باشد.

لینک کمکی