فایل word تخمين ميزان کاهش آب هاي زيرزميني خاورميانه با استفاده ازماهواره GRACE همراه با پيامدهاي مديريت آبهاي فرامرزي در منطقه دجله و فرات و ناحيه غربي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخمين ميزان کاهش آب هاي زيرزميني خاورميانه با استفاده ازماهواره GRACE همراه با پيامدهاي مديريت آبهاي فرامرزي در منطقه دجله و فرات و ناحيه غربي ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این مطالعه از مشاهدات آزمایش تجدید پذیری جاذب و آزمایش آب و هوا استفاده می کنیم((GRACE ماموریت های ماهواره ای برای ارزیابی روند ذخیره سازی آب شیرین در خاورمیانه ،شامل بخشی از حوضه رودخانه دجله و فرات و غرب ایران است، ازژانویه 2003 تا دسامبر 2009. داده های GRACE نشان می دهد میزان هشدار دهنده کاهش در کل ذخیره سازی آب در حدود -27.6±0.6mmyr^(-1) ارتفاع آب معادل، برابر با حجم 143.6km^3 در طول دوره مطالعه است. اطلاعات سنجش از راه دور و خروجی از مدل های سطح زمین برای شناسایی منبع اصلی روند کاهش آب های زیرزمینی استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مطالعه، نمونه ای از بهترین توانایی های فعلی را در مناطقی مانند خاورمیانه ارایه می دهد که در آن دسترسی به داده ها به شدت محدود شده است. نتایج نشان می دهد که منطقه از بین رفته است. 17.3±2.1mm yr^(-1) ارتفاع آب معادل از آب های زیرزمینی در طول دوره مطالعه ،یا حجمی برابر 91.3±10.9km^3 می باشد. علاوه بر این، نتایج، مسایل مهم مربوط به استفاده از آب در حوضه های رودخانه ای و آبخیزهای مرزی، از جمله ضرورت استفاده از معاهدات بین المللی استفاده از آب و حل اختلاف در قوانین بین المللی آب، در حالی که نیاز به تقویت و افزایش نظارت بر اجزای اصلی بودجه آب می باشد.

لینک کمکی