فایل word تدوين استراتژي توسعه شهري(CDS ) بافت تاريخي شهر اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تدوين استراتژي توسعه شهري(CDS ) بافت تاريخي شهر اردبيل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با توجه به پیامدهایی نامطلوب اجرای طرح های جامع شهری که بدون نگرش راهبردی تهیه می گردد و ضرورت ایجاد تغییراتی در مطالعات توسعه شهری یک امر اساسی تلقی می گردد که یکی از طرح های توسعه شهری که بر اساس رویکرد نوین توسعه مطرح شده است طرح استراتژی توسعه شهری(CDS) می باشد که در این مقاله در مورد بافت تاریخی شهر اردبیل مورد مطالعه قرار گرفته است.این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مدل تحلیلی SWOT مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان میدهد که بافت تاریخی شهر اردبیل دارای نقاط قوت و فرصت های بسیار ایده آلی برای توسعه برخوردار است.طبق ماتریس SWOT مهمترین نقاط قوی S1 با امتاز نهایی 90/0 ،نقاط ضعف W1 با امتیاز وزن نهایی 88/0 و مهمترین فرصت های فرا روی O1 با امتیاز نهایی 91/0 و جدی ترین تهدید T1 با امتیاز وزن نهایی 86/0 می باشد که بر اساس ماتریس SWOT نسبت به تدوین استراتژی توسعه شهری بافت تاریخی شهر اردبیل پرداخته شده است.

لینک کمکی