فایل word تدوين برنامه راهبردي براي گردشگري ساحلي در شهرستان عباس آباد با تکنيک SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تدوين برنامه راهبردي براي گردشگري ساحلي در شهرستان عباس آباد با تکنيک SWOT :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

جاذبه های گردشگری به عنوان هسته اصلی مقاصد گردشگری و سرمایه های اولیه این صنعت، نقش بسیار اساسی در برنامه ریزی و توسعه گردشگری دارند و از این رو مطالعه و بررسی جاذبه های گردشگری از مبانی و اصول برنامه ریزی صنعت گردشگری محسوب می شوند حجم وسیعی از فعالیت های گردشگری همواره در خطوط ساحلی انجام می-شود. جذابیت این شکل از گردشگری، سالیان متوالی ا ست که برنامه ریزان محلی و گردشگری را به فکر واداشته تا جهت مدیریت پیامدهای آن چاره ای بیاندیشند و در جهت رفع آن گام بردارند. از آنجایی که این شکل از گردشگری در کشورما نیز درحال انجام است و خصوصا در شهرستان عباس اباد به عنوان تقاضای اصلی گردشگری مطرح و هرساله میلیون ها نفر برای بهره مندی از فضاهای ساحلی دریای خزر به این استان سفر می کنند، لزوم پژوهش و تجزیه و تحلیل نحوه عرضه به متقاضیان بسیار محسوس است. بر همین اساس برای سنجش مدیریت گردشگری ساحلی از ماتریس سوات استفاده شد؛ تجزیه و تحلیل SWOT نشان می دهد که از نظر کارشناسان، گردشگری مولفه بهره مندی از توان اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی منطقه در راستای ایجاد مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی و افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری ساحلی که مهم ترین نقطه فرصت خارجی می باشد. همچنین با توجه به امتیازات به دست آمده، موقعیت راهبردی گردشگری شهرستان عباس اباد در قلمرو محافظه کارانه (wo) می باشد.

لینک کمکی