فایل word تدوين برنامه راهبردي مداخله در بافت هاي تاريخي (نمونه موردي: بافت تاريخي بازار همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تدوين برنامه راهبردي مداخله در بافت هاي تاريخي (نمونه موردي: بافت تاريخي بازار همدان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

بافت کنونی شهرهای ایران متاثر از شیوه های طراحی مدرن است که فاقد مفاهیم مربوط به هویت شهری و روابط انسانی در معماری و شهرسازی بوده و بدین ترتیب نیازمند برنامه ای جامع جهت مداخله و تغییرات پایدار می باشد. در این راستا نظریات و طرح های گوناگونی ارایه شده است که بخشی از این پژوهش ها بر مبنای ویژگی های استخوان بندی طرح می باشند. زمینه و بستر این پژوهش، بافت تاریخی بازار همدان است که کهن ترین بافت شهر را در برگرفته و منطبق بر محله های کهن شهر و تپه هگمتانه است. در این پژوهش بر آنیم با استفاده الگوهای کالبدی و فرهنگی موجود در بافت تاریخی بازار همدان و همچنین با بررسی الگوهای معماری سنتی، موارد سازنده هویت شهر را شناسایی کرده و با استفاده از آنها، اصول طراحی فضاهای شهری و الگوهای معماری متناسب با نیازهای شهری و اجتماعی را تدوین نماییم. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده و موارد مربوط به استخوان بندی و ساختار کالبدی و اجتماعی تحلیل گردیده است. نتیجه آنکه در تحلیل بافت تاریخی بازار می توان از مواردی همچون همچون مشخصات کالبدی فرم، مشخصات عملکردی فعالیت ها و مشخصات فضایی و بصری، به عنوان الگوهای کالبدی مکان، برنامه راهبردی مداخله در بافت را تدوین نمود.

لینک کمکی