فایل word تدوين چارچوب تحليلي زيبايي شناسي منظربابررسي ديدگاه هاي پورتيوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تدوين چارچوب تحليلي زيبايي شناسي منظربابررسي ديدگاه هاي پورتيوس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی دیدگاه های پورتیوس، یکی از نظریه پردازان معاصر در باب زیبایی شناسی منظر می پردازد. هدف آن است تا با تدوین یک چارچوب تحلیلی یا پارادایم زیبایی شناسی، و قرارگیری اصول و ایدهی طراحی در آن به معیارهای مورد نظر در زیبایی شناسی منظر دست پیدا کرد. بنابراین در ابتدا به بررسی ساختارهای موجود در زیبایی-شناسی منظر پرداخته شده، و سپس یک چارچوب منتخب به تفصیل بررسی و تحلیل خواهد شد. جهت دستیابی به هدف فوق روش تحقیق تحلیلی-توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه به کار گرفته شده است.

لینک کمکی