فایل word تدوين راهکارهاي تحقق گردشگري شهري با تاکيد بر ايجاد و توسعه ي شهر خلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تدوين راهکارهاي تحقق گردشگري شهري با تاکيد بر ايجاد و توسعه ي شهر خلاق :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

با رونق جهانی صنعت گردشگری، تعداد فزاینده ای از مناطق در کشورهای در حال توسعه اهمیت گردشگری را به منزله عامل مهم در توسعه اقتصاد منطقه ای درک کرده اند. از سویی سیاست های مبتنی بر خلاقیت و نوآوری، راهبردی است فرهنگی که اغلب به عنوان بخشی از سیاست یکپارچه سازی توسعه های فرهنگی و اقتصادی، به عنوان تلاشی برای توسعه و رشد اقتصاد شهری شناخته شده است. خلاقیت در شهرهای تغییر و توسعه یافته تبدیل به یک موضوع بسیار مهم شده است. در واقع مدیران شهری تاثیر وقایع فرهنگی را در شکل دادن تصویری از شهر خود درک کرده اند آن ها از این تصویر فرهنگی جدید برای افزایش جذابیت شهر در سرمایه گذاری بالقوه تازه واردان و بهبود اعتماد به نفس ذینفعان در توسعه شهر استفاده می کنند. با توجه به تاثیر رونق گردشگری بر جوامع بومی و اقتصاد محلی و سیاست های مبتنی بر خلاقیت و توسعه خلاق بر رشد شهرها، این پژوهش به دنبال بررسی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در کشوره های موفق در این زمینه و شناسایی راه های موثر بر توسعه ی این صنعت در ایران می باشد. به منظور دستیابی به اهداف و پرسش های مطرح شده در این پژوهش، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای برای یافتن پرسش های مطرح شده صورت گرفته است. نتیجه آنکه کشور ایران با وجود اهمیت رونق گردشگری شهری، از این صنعت بهره ی کافی نمی برد. با توجه به سیاست های کشورهای موفق در این زمینه می بایست از راهکارهایی نظیر آموزش مردم بومی و اشاعه ی فرهنگ آنان، ایجاد فضاهای باز شهری و افزایش حضورپذیری اجتماعی، رونق اقتصاد محلی و بومی، ایجاد چشم انداز ها و نماهای شهری برخواسته از فرهنگ و تاریخ شهر جهت معرفی شهرها و هویت یابی آن ها بهره برد.

لینک کمکی