فایل word تدوين مدل برند سازي مراکز تجاري با رويکرد شهرخلاق در کلانشهرتهران، نمونه موردي مرکز تجاري پالاديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تدوين مدل برند سازي مراکز تجاري با رويکرد شهرخلاق در کلانشهرتهران، نمونه موردي مرکز تجاري پالاديم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

رشد سریع خلاقانه محصولات جهان پساصنعتی، عاملی موثر بر توسعه و تسریع حرکت شهرها به سوی جهانی شدن که برگرفته از توجه به کیفیت زندگی انسان عصر امروز و رویکردهای کارایی چون شهر خلاق می باشد. مراکز تجاری به عنوان نمودی از این تحول، بخشی از چرخه تولید و نقطه عطف تاثیرگذار در زندگی روزمره، خرید کالا و رقابت اقتصادی میان برندهای گوناگون را در بازار از ارزش ویژه برند مورد نظر فراهم می سازد. شناخت تعاملات شهروندان کلانشهر تهران که با سیلی از سرمایه، کالا و خدمات نوین و به تبع آن ظهور مراکز تجاری گوناگون مواجه اند، راهگشای مناسبی برای ایجاد رابطه معنی دار بین ابعاد نظریه شهر خلاق و زیر شاخص های آن چون سرمایه اجتماعی و فرهنگی، تمایز کالبدی و رقابت اقتصادی با آگاهی و تصویر ذهنی آنان از ارزش ویژه برند مراکز تجاری برقرار می نماید. روش تجزیه و تحلیل پژوهش انجام تحلیل همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی که خروجی های آن آمار توصیفی در نرم افزار SPSS می باشد. نتایج پژوهش برگرفته از مرکز تجاری پالادیم نشان می دهد با بهره گیری از عوامل تاثیر گذار بر شهر خلاق و برند کالا، می توان مدل مواجهه برندسازی را در مراکز تجاری کلانشهر تهران تدوین و عملیاتی ساخت.

لینک کمکی