فایل word تطابق نمادهاي سنتي و مدرن شهري و اثرات هويتي آنها در شهر (نمونه موردي شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تطابق نمادهاي سنتي و مدرن شهري و اثرات هويتي آنها در شهر (نمونه موردي شهر تهران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هریک از المان های شهری باید طوری باشند تا شهروندان بتوانند با آن ها ارتباط برقرار نمایند. هویت جمعی در حقیقت همان هویت شهری است که با ساخت المان های مختلف به صورت عینی نمود پیدا کرده و برگرفته از هویت جمعی معنا و مفهوم می یابد. خاصیت المان های شهری این است که با یادآوری خاطرات عمومی باعث تعلق خاطر شهروندان می شوند، بنا بر این بسیار حایز اهمیت می باشند. مسیله هویت شهری یکی از مهم ترین مسایل در شهرسازی بوده و موضوعاتی چون : عوامل کالبدی، خوانایی فضاهای شهری، فرهنگ و ... را در برمی گیرد. متاسفانه مشاهده می کنیم که شهر های زیادی بر خلاف هویت ایرانی- اسلامی در حال رشد و گسترش هستند و در ساخت آن ها توجهی به هویت شهری نمی شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و به کارگیری منابع کتابخانه ای و تحلیل نمونه های موجود ، نقش المانهای شهری را در خلق فضایی شفاف و قابل تشخیص و کمک به ارتقا هویت شهری بیان نماییم. در این پژوهش داده ها از طریق مطالعات میدانی(مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده)، داده های مرکز آمار، جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است.

لینک کمکی