فایل word تعيين P-multiplier گروه شمع در خاک رسي با کمک الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين P-multiplier گروه شمع در خاک رسي با کمک الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

استفاده از منحنی های p-y یکی از روش های بررسی ظرفیت شمع تحت بار جانبی می باشد. به منظور استفاده از این روش برای بررسی گروه شمع تحت بار جانبی به دلیل وجود اثر گروه، باید منحنی های p-y تک شمع را اصلاح کرد. این اصلاح به صورت اعمال یک ضریب ثابت کوچکتر از یک به کل منحنی p-y می باشد که در این پژوهش از آن به P-multiplier یاد شده است. عوامل مختلفی بر مقدار P-multiplier، موثر هستند؛ از جمله این عوامل شماره ردیف شمع ها در گروه شمع، نسبت فاصله به قطر شمع، شرایط مرزی سر شمع، تعداد ردیف های گروه شمع، مقاومت برشی زهکشی نشده و... است. این در حالی است که پژوهش های قبلی تنها پارامترهای شماره ردیف شمع ها در گروه شمع و نسبت فاصله به قطر شمع را در نظر گرفته اند. همچنین در این پژوهش با کمک از الگوریتم ژنتیک و پارامتر های ذکر شده در بالا، روابطی برای پیش بینی P-multiplier در خاک رسی ارایه شد. در انتها به منظور بررسی صحت روابط نیز با استفاده از روش های آماری و آنالیز حساسیت نتایج حاصل از روابط را با نتایج حاصل از آزمایش و سایر روش ها مقایسه گردید. با توجه به خطا های محاسبه شده روش های مختلف، روابط ارایه شده در این پژوهش از دقت بیشتری برخوردار هستند.

لینک کمکی