فایل word تعيين بهترين موقعيت کمربند خرپايي و مهار بازويي با استفاده از روش انرژي در سيستم ترکيبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين بهترين موقعيت کمربند خرپايي و مهار بازويي با استفاده از روش انرژي در سيستم ترکيبي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این مقاله، رفتار سازه های بلند با سیستم ترکیبی قاب محیطی و هسته مرکزی همراه با چندین مهار بازویی و کمربند خرپایی با استفاده از روش انرژی بررسی شده است. ابتدا، رفتار سازه را تحت اثر یک کمربند خرپایی بررسی می‎ شود. سپس، با افزایش تعداد کمربندها به چهار کمربند خرپایی، بهترین موقعیت این کمربندها را با استفاده از روش انرژی به دست خواهیم آورد. با ادامه این روند، در حالت کلی، یک رابطه برای تعداد کمربند خرپایی و مهار بازویی به دست می آید. بهترین موقعیت مهار بازویی و کمربند خرپایی در سازه بلند با سیستم ترکیبی قاب محیطی و هسته مرکزی همراه با مهار بازویی و کمربند خرپایی بر اساس حداکثر نمودن انرژی جذب شده توسط فنر معادل در برابر بارهای جانبی در حالت صلب و تعداد دلخواه از کمربند خرپایی و مهار بازویی محاسبه شده است. در ادامه صحت و کارایی روش پیشنهادی با استفاده از مثال های عددی برای تعداد مختلفی از کمربندها و مقایسه با کارهای قبلی و نتایج حاصل از آنالیز کامپیوتری و اجزای محدود بررسی شده است. با استفاده از روش پیشنهادی بهترین موقعیت مهار بازویی و کمربند خرپایی در حالت های مختلف این تحقیق همخوانی زیادی با نتایج دیگر محققین دارد.

لینک کمکی