فایل word تعيين ضريب رفتاروبررسي شکل پذيري سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي متوسط وديواربرشي بتني با بازشو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين ضريب رفتاروبررسي شکل پذيري سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي متوسط وديواربرشي بتني با بازشو :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

همانطوریکه میدانید سازه های فولادی دو ضعف عمده دارند اولا بعلت سبکی برای کنترل دریفت سازه وهمچنین بلندشدگی در فندانسیون و ثانیا بدلیل کاهش مقاومت فولاد در مقابل آتش سوزی با مشکل مواجه میشوند که این هر دو را دیواریرشی بتنی به خوبی میتواند پوشش دهد.مضافا به اینکه دیواربرشی بتنی بازشوهم ازلحاظ معماری و هم از نظرشکل پذیری نسبت به بدون بازشو کارایی بهتری دارد.از آنجا که در آیین نامه 2800 نسبت به ضریب رفتارسیستم دوگانه قاب فولادی و دیواربرشی بتنی بازشوبه صراحت مطلبی عنوان نشده است در این تحقیق به بررسی ضریب رفتاروشکل پذیری سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی با دیواربرشی بتنی بازشوپرداخته شده است درابتدا سازه هایی باطبقات 4و 8 و12و دیواربرشی بتنی بازشوبا ابعادمختلف بازشو 2.5 *1.4-1.6*1.4-2*1و2*1.4 که مجموعا 48 سازه را شامل می شود با نرم افزارEtabs طراحی گردید.قبل از اقدام به تحلیل غیرخطی مدلها یک نمونه آزمایشگاهی که نتایج آن دردست بود با نرم افزار آباکوس تحلیل و مقایسه شد.بعد دو قاب دوبعدی فولادی با دیواربرشی بتنی بازشو4 طبقه با موقعیت دیوار برشی در دهانه میانی وکناری با نرم افزارآباکوس آنالیز شد و نموداربرش – تغییرمکان جانبی آنها با نتایج حاصل ازنرم افزارperform-3d مقایسه و درنهایت 48 مدل در دوحالت تیر پیوند دیواربرشی بتنی به صورت مفصلی و گیردار با نرم افزارperform-3d مورد تحلیل غیرخطی پوش اور قرارگرفت

لینک کمکی