فایل word تعيين گسيختگي سه بعدي در توده سنگ با توجه به توزيع آماري درزه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين گسيختگي سه بعدي در توده سنگ با توجه به توزيع آماري درزه ها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رشد روز افزون جمعیت نیاز انسان به احداث سازه سنگی را افزایش داده است. راه های ارتباطی، سدها، تونل ها، معادن و... نمونه هایی از این سازه ها هستند. در این سازه ها وجود درزه ها و ناپیوستگی های موجود در توده سنگ از عوامل مهم تعیین ناپایداری می باشند. خصوصیات و شاخصه های زیادی از درزه های موجود در تود ه سنگ بر روی نوع گسیختگی اثرگذار هستند. زبری، زاویه اصطکاک، چسبندگی، راستا، شیب درز ه ها و همچنین نوع توزیع آنها از جمله این خصوصیات می باشند. نوع توزیع و ارتباط مابین درزه ها با سطح تود ه سنگ می تواند گسیختگی هایی از جمله گسیختگی صفحه ای، گوه ای، واژگونی، دایره ای و ... را پدیدار شود. درزه های موجود در تود ه سنگ ها می توانند از لحاظ راستا و شیب به حالت های مختلفی توزیع شوند و احجام متفاوتی را جهت لغزش ایجاد کنند. در این پژوهش 200 درزه تصادفی نرمال که بیانگر قطب صفحات می باشند به طریقی تولید شد اند که راستا و شیب این درزه ها به صورت مجزا دارای توزیع نرمال می باشند. چگونگی توزیع درزه ها را می توان با وارد کردن آنها در نرم افزار استریونت مشاهده کرد. با ترسیم خطوط تراکم و رویه شیب در استریونت ارتباط مابین موقعیت درزه ها و رویه شیب مشخص می شود. ترسیم رویه در نرم افزار اتوکد با توجه به ارتباط میان درزه ها و رویه انجام شده است. سطح مقطع رویه گسیختگی بدست آمده دارای تطابق نسبی با سطح مقطع یک قاشق می باشد.

لینک کمکی