فایل word تعيين منحني ظرفيت و نقطه عملکرد پوشش تونل مترو با استفاده از روش شبه استاتيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين منحني ظرفيت و نقطه عملکرد پوشش تونل مترو با استفاده از روش شبه استاتيکي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در طراحی و آنالیز سازه های زیرزمینی مانند تونل ها نگرشی به کار گرفته می شود که ملاک اصلی آن تغییر شکل سازه و محیط اطراف است؛ زیرا پاسخ لرزه ای آن ها به تغییرشکل های تحمیلی زمین بسیار حساس می باشند. در این راستا یکی از موارد مهمی که باید در طراحی لرزه ای تونل ها تعیین شود، نمودار ظرفیت و نقطه عملکرد پوشش تونل می باشد. هدف از طراحی لرزهای بر اساس عملکرد قادر ساختن مهندسان به طراحی سازه هایی است که عملکردشان در شدتهای مختلف زلزله قابل پیشبینی باشد و یا گاهی هدف وارد کردن کارفرما در انتخاب میزان آسیبپذیری سازه درسطوح مختلف زلزله میباشد. در این مقاله با استفاده از روش شبه استاتیکی و در محیط نرم افزار آباکوس این منحنی تعیین شد. همچنین با استفاده از مدل آسیب بتن نقاط پلاستیک شده در زمان بار لرزه-ای در پوشش تونل تعیین و مورد بحث قرار گرفت.

لینک کمکی