فایل word توسعه بام سبز در طراحي فضاهاي شهري پايدار در کاهش انتقال حرارت و جزيره حرارتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه بام سبز در طراحي فضاهاي شهري پايدار در کاهش انتقال حرارت و جزيره حرارتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :34

چکیده مقاله:

با مشکلات روز افزون دنیای امروز، سامانه های پایدار در اولویت سیاست های کشورهای توسعه یافته قرار گرفت. کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز هم اکنون در پی اجرای این سیاست ها در جهت حل مشکلات مختل فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی هستندبا توجه به ازدیاد ساخت و ساز و کمبود زمین آزادبرای فضای سبز شهری ، استفاده از فناوری بام سبز در کلانشهرهای ایران به علت بهبود و پایداری کیفیت محیط های شهری گزینه مناسبی است . دلیل عمده آن علاوه بر مبحث مرتبط با معماری بنا، پاسخ به عواملی همچون عایق سازی طبیعی ساختمان )حرارتی، رطوبتی، صوتی(، استفاده از فضای مرده بام در جهت خلق فضای دلپذیر، تلفیق ساختار مصنوع با طبیعت، کمک به کاهش آلوده گی های جوی، افزایش پایداری و مدیریت صحیح باران های سیل آسا و آب باران و ... می گردد. برای پاسخ گویی به پرسش های اصلی پژوهش و دست یابی به اهداف عمده پژوهش، جمع آوری داده ها با بهره گیری از منابع مطالعاتی از جمله مقالات معتبر بین الملی و داخلی به صورت توصیفی و کیفی و با رویکرد ترویجی و با اهداف کاربردی می باشد. این مطالعه با هدف معرفی سامانه بام سبز و نقش آن در کاهش انتقال انرژی حرارتی و پدیده جزیره حرارتی شهری، به بررسی تاثیر حرارتی استفاده از بام سبز در مقایسه با بام معمولی رایج می پردازد. این پژوهش نشان میدهد بام سبز باعث کاهش چشم گیر ظرفیت حرارتی میشود که این خود نشان می دهد انتقال حرارت و اثر جزیره گرمایی را می توان با توسعه سامانه بام سبز کاهش داد.

لینک کمکی