فایل word توسعه پايدار روستايي و تاثير آن بر صنعت گردشگري (نمونه موردي: روستاي نوايگان از توابع داراب، فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه پايدار روستايي و تاثير آن بر صنعت گردشگري (نمونه موردي: روستاي نوايگان از توابع داراب، فارس) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست به مهم ترین بحث در زمینه های توسعه کالبدی تبدیل شده است. همزیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی نیز یکی از مهم ترین تدابیر توسعه ی پایدار است. از طرفی ایجاد محیط زیست پاک برای حفظ پتانسیل های گردشگری هر منطقه ضروری است. در این میان لازم است تا زیست بوم هایی که در حوزه گردشگری شرایط محیطی لازم را دارند شناخته و قابلیت های توسعه ی آن ها مورد بررسی قرار گیرد. توسعه ی پایدار این قابلیت ها با توجه به معیارهای پایداری در تمام ابعاد و خصوصا ابعاد کالبدی ، اجتماعی و فرهنگی میتواند بستری مناسب برای رونق صنعت گردشگری ایجاد نماید. هدف اصلی این تحقیق بررسی قابلیت های روستای نوایگان و ارایه ی راهکار هایی برای توسعه پایدار این روستا است. دراین مقاله با بهره گیری از روش تحقیق کتابخانه ای و استفاده از مشاهدات میدانی در بافت روستا سعی برآن شده که روستای نوایگان ملقب به ماسوله فارس، به عنوان یکی از پتانسیل های اصلی گردشگری منطقه که تاکنون نادیده گرفته شده،معرفی گردد. در پایان با تحلیل کیفی اطلاعات حاصل از اسناد موجود و مشاهدات میدانی راهکارهایی برای توسعه ابعاد روستا و بخصوص بعد کالبدی آن، ارایه شده است. به گونه ای که امکان رشد و گسترش صنعت گردشگری برای طبیعت بکر آن زیست بوم فراهم آید.

لینک کمکی