فایل word توسعه پايدار محله اي با تاکيد بر گردشگري مبتني بر فرهنگ و مذهب (مطالعه موردي : محله هاي ناسار و اسفنجان در شهر سمنان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه پايدار محله اي با تاکيد بر گردشگري مبتني بر فرهنگ و مذهب (مطالعه موردي : محله هاي ناسار و اسفنجان در شهر سمنان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

توسعه پایدار مفهومی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و محله های شهری به عنوان عنصر اصلی شکل دهنده شهرها، نقش مهمی در این توسعه پایدار ایفا می کنند. صنعت گردشگری بر ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و فرهنگی توسعه پایدار تاثیر بسیاری دارد. از این رو، در این تحقیق به موضوع توسعه پایدار محله ای با تاکید بر گردشگری مبتنی بر فرهنگ و مذهب برای محله های تاریخی ناسار و اسفنجان در شهر سمنان پرداخته شده است. بدین منظور بعد از بررسی پیشینه نظری پژوهش شامل شناسایی مفهوم پایداری ، ابعاد و شاخص های آن ، به تعیین ابعاد ، اهداف و شاخص های توسعه پایدار محله ای با تاکید بر گردشگری مبتنی بر فرهنگ و مذهب پرداخته شده و در نهایت طرح، راهکارها و سیاست های پیشنهادی ارایه شده است. در این تحقیق از روش مطالعات کتابخانه ای به منظور جمع آوری اطلاعات در بررسی پیشینه نظری تحقیق و سنجش وضعیت محدوده مورد مطالعه و همچنین از روش مشاهده میدانی و مصاحبه با شهروندان بهره گیری شده است.

لینک کمکی