فایل word توسعه نرم افزاري براي رسم، داده کاوي و تحليل سريع منحني هاي توزيع دانه بندي انواع خاکها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه نرم افزاري براي رسم، داده کاوي و تحليل سريع منحني هاي توزيع دانه بندي انواع خاکها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اطلاع از توزیع دانه بندی ذرات در نمونه های مختلف خاک و سنگ معدن خرد شده در بسیاری از زمینه های مهندسی عمران، خاک و معدن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رسم و داده کاوی منحنی های توزیع دانه بندی، به ویژه برای حجم زیادی از داده ها، کاری دشوار و زمان بر است؛ لذا، به منظور رسم و تحلیل سریع چنین داده هایی، در این پژوهش نرم افزاری تخصصی طراحی و معرفی شده است. این نرم افزار با استفاده از یک مدل نمایی، با دقت مطلوب (بیش از 95%) داده های تجربی را برازش کرده و پارامترهای مورد نظر را تخمین می زند. اعتبارسنجی مدل مورد استفاده و نرم افزار با استفاده از داده های مربوط به یک نمونه سنگ معدن خرد شده دانه درشت و یک نمونه خاک دانه ریز نشان داد که می توان نرم افزار توسعه داده شده را با دقت قابل قبول در مطالعات مهندسی مورد استفاده قرار داد. همچنین، نتایج نشان داد که با کاهش محدوده ابعادی توزیع دانه بندی، دقت مدل برای پیش بینی پارامترهای ابعادی افزایش خواهد یافت.

لینک کمکی