فایل word توصيف پارامترهاي نياز لرزه اي اسکلت قاب خمشي مودولار بر پايه آناليز پوش آور مودال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توصيف پارامترهاي نياز لرزه اي اسکلت قاب خمشي مودولار بر پايه آناليز پوش آور مودال :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه برای ارزیابی لرزه ای سازه ها، انواع روش های تحلیل غیرخطی استاتیکی و دینامیکی به سرعت در حال گسترش می باشند. بیشتر روش های دینامیکی غیرخطی، نیازمند حجم زیاد محاسبات و زمان طولانی برای تحلیل های عددی می باشند. علاوه بر آن، برای تفسیر و تحلیل داده های حاصل از پردازش رایانه ها به مهارت ویژه ای نیاز است. همچنین برای تقریب، ساده سازی و کوتاه کردن زمان پردازش محاسباتی، روش های استاتیکی غیرخطی بکار برده می شوند. کاربرد این روش ها؛ نمودی از کاهش دقت و بروز خطای نسبی را در پی دارد. در این پژوهش به بررسی عملکرد محاسباتی و ارزیابی نتایج روش آنالیز پوش آور مودال (Modal Pushover Analysis-MPA) به عنوان روش استاتیکی غیرخطی در جایگزینی با تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی (Nonlinear Time History Analysis-NTHA) پرداخته می شود. مجموعه ای از رکوردهای حوزه نزدیک حاوی انواع اثرات سه گانه جهت داری و همچنین جنبش های ثبت شده دور از گسل برای ساخت بارگذاری جانبی معادل در انجام تحلیل های غیرخطی انتخاب شده اند. یک سازه مطالعاتی20 طبقه با اسکلت قاب خمشی ترکیبی محیطی طراحی شده است. اسکلت مقاوم سازه مطالعاتی دارای تقارن هندسی و بارگذاری در طبقات بوده و همچنین طول کلیه دهانه های بزرگ آن در هر دو جهت پلان برابر با 7.32 متر است. بر پایه ارزیابی نتایج تحلیل های پوش آور مودال و تاریخچه زمانی غیرخطی برای سازه مطالعاتی، تعدادی از پارامترهای پاسخ لرزه ای، ارزیابی عددی شده اند. ملاحظه گردید که دامنه عددی نمودار پوش بیشینه دریفت بویژه در ترازهای میانی اسکلت مقاوم، به بیشترین اندازه خود می رسد. همچنین آن که این دامنه عددی می تواند از سطح عملکرد ایمنی جانی نیز فراتر رود.

لینک کمکی