فایل word توليد ناخالص داخلي و ايمني ترافيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توليد ناخالص داخلي و ايمني ترافيک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

معرفی: در کنار مطالعات کوچک مقیاس مانند بررسی ویژگی راه‎ها، عوامل انسانی، خودرو و ... بر تلفات حوداث ترافیکی، در سال‎های اخیر، دسته‎ی دیگری از مطالعات در مقیاسی به مراتب کلان‎تر، به بررسی تحلیل نسبی اثر عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی بر تصادفات و تلفات حوادث ترافیکی در سطح کشورها پرداخته‎اند. لیکن، نیاز به بررسی‎ها و پژوهش‎های گسترده‎تری جهت شناسایی ابعاد مختلف این موضوع می‎باشد. روش: در این پژوهش به بررسی عامل سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) به تفکیک کشورهای توسعه‎یافته و درحال‎توسعه به‎وسیله مدل‎های خطی تعمیم یافته (GLM) پرداخته شده است و اثر این عامل در دو گروه کشورهای یاد شده مورد مقایسه قرار گرفته است. نتیجه‎گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که در دو دسته کشورهای توسعه‎یافته و درحال‎توسعه، الگوی تغییرات تلفات حوادث ترافیکی متفاوت است به نحوی که درکشورهای توسعه‎یافته، با افزایش سرانه GDP ، تلفات حوادث ترافیکی کاهش می‎یابد و این در حالی است که برای کشورهای درحال‎توسعه، این روند برعکس است. به نظر میرسد افزایش سرانه GDP در این کشورها موجب افزایش ناگهانی در مالکیت خودروهای شخصی و افزایش سطح موتوریزه شدن و تعداد سفرها شده است در حالیکه متناسب با این افزایش خودرو، بهبودی در زیرساخت‎های حمل‎ونقلی و شرایط رانندگی، ایجاد نشده است و این مهم موجب افزایش تعداد تلفات می‎گردد. با توجه به اینکه کشور ایران در این دسته از کشورها قرار دارد، می‎توان از این الگو برای اتخاذ سیاست‎های پیشگیرانه، بهره جست.

لینک کمکی