فایل word جايگاه معماري در شاخص هاي هويت شهري (نمونه موردي در شهر مقدس مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايگاه معماري در شاخص هاي هويت شهري (نمونه موردي در شهر مقدس مشهد) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

دانش طراحی شهری امروزه از رویکرد پرداختن به سازمان بصری و شکل شهر به رویکرد سازماندهی کیفیت محیط شهری تغییر یافته است. شاخص های موثر در کیفیت محیط شهری را می توان به سه گروه :کیفیات کارکردی،کیفیات اجتماعی و کیفیات زیباشناختی تقسیم کرد. امروزه فضای عمومی شهری، ضرورتی اساسی در برنامه های توسعه شهری یافته اند که این امر حکایت از نقش این فضاها در تقویت فرهنگی- اجتماعی شهر دارد. در دنیای امروز فضاهای عمومی برای عبور و مرور وسایل نقلیه بر فضاهای ارتباطات اجتماعی فرهنگی چیره شده است. در مقاله حاضر شاخص های موثر بر هویت شهری در خیابان شیرازی مشهد (دوران صفوی و تیموری) مورد بررسی قرار می گیرند. این شاخص ها در ابعاد گوناگون زیست محیطی، اجتماعی،کالبد فضایی- مکانی و میزان تاثیرشان در هویت شهری در نظر گرفته شده است و در انتها راهکارهایی در راستای ارتقاء این شاخص ها در خیابان(آیت الله شیرازی ) ارایه شده است.

لینک کمکی