فایل word بهبود وکنترل ترافيک هوشمند با افزايش خدمات حمل و نقل (ITS) شهري و برون شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهبود وکنترل ترافيک هوشمند با افزايش خدمات حمل و نقل (ITS) شهري و برون شهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

سیستم حمل ونقل هوشمند یا Intelligent Transportation Systems به مجموعهای از ابزارها، امکانات و تخصصها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژیهای نرم افزاری، سختافزاری و مخابراتی اطلاق میشود که به صورت هماهنگ و یکپارچه به منظور بهبود کارآیی و ایمنی در سیستم حملونقل به کار گرفته میشود. سیستم های حمل و نقل هوشمندITS ، سیستم هایی متشکل از فناوری های نوین الکترونیک، کامپیوتر، IT، الکترو مکانیک و … هستند که در برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل زمینی، امروزه نقش بسیار مهمی ایفا مینمایند. در سیستمهای هوشمند ترافیک فناوریهای متفاوتی بکار میرود. از سیستمهای اولیهای مانند هدایت خودرو و سیستم کنترل چراغهای راهنمایی، تابلوهای اعلان ترافیک، دوربین سرعت سنج و سیستم خودکار شناسایی شماره خودرو گرفته تا سیستمهای پیشرفته و پیچیده تری که بطور همزمان اطلاعات متفاوتی را از منابع متفاوت یکپارچه می کند. اطلاعاتی مانند وضع آب و هوا، وضعیت ترافیک، وضعیت جاده و… امروزه مسایل و مشکلات حمل ونقل از قبیل آلودگیهای زیست محیطی، کاهش منابع انرژی، افزایش خسارتهای مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، مشکلات نظارت و مدیریت در حمل و نقل برون شهری، افزایش زمانهای تلف شده و روند رشد سریع تقاضای حمل و نقل به ویژه در ساعات اوج درکلان شهرهای دنیا به یک مشکل جدی تبدیل شده است. از این رو درعصری که به آن عصر انفجار اطلاعات اطلاق میگردد، مهندسین حمل و نقل سعی بر آن داشتهاند تا از فناوری اطلاعات به عنوان راهکاری مناسب درجهت از میان برداشتن معضلات اساسی مدیریت ترافیک بهره جسته و مشکلات آنرا به حداقل ممکن کاهش دهند.

لینک کمکی