فایل word بهينه سازي پارامترهاي کنترل کننده ي مد لغزشي مبتني بر ولتاژ خروجي و جريان ورودي با استفاده از ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي پارامترهاي کنترل کننده ي مد لغزشي مبتني بر ولتاژ خروجي و جريان ورودي با استفاده از ژنتيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله، تحلیل و بهینهسازی پارامترهای کنترل کنندهی مد لغزشی مورد بحث قرار گرفته اند، تا یک کانورتر قدرت استاتیک هدایت شود. در این مورد، یک اصلاح کنندهی ضریب توان AC-DC مورد استفاده قرار گرفته است؛ عموما، این نوع از کانورترها برای بدست آوردن یک ضریب توان نزدیک به واحد بکار برده میشوند. مزیتی که کنترل کننده ی طراحی شده میتواند ارائه دهد، بهبود کارایی های دینامیکی و استاتیکی در موارد اغتشاشات بزرگ است. سطح لغزش ساده اغلب شامل موارد تک متغیره می شود، در این تحقیق، سطح تحلیل شده دو متغیر را دربرمی گیرد، که ولتاژ خروجی پیوسته و جریان ورودی سینوسی یکسو شده می باشند؛ مزیت این سطح لغزش واکنش دربرابر اغتشاشات متنوع، چه در پارامترهای توان ورودی، چه در مقدار بار است. کنترل کننده ی کلی و کانورتر توسط شبیه سازی و آزمایش تجربی برای پاسخهای حالت دائم و حالت گذرا مورد آزمون قرار گرفته اند.

لینک کمکی