فایل word پتانسيل اشتغال زائي انرژي هاي نو :طرح هاي فتوولتائيک و انرژي باد بااستفاده ازرهيافت داده؛ستانده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پتانسيل اشتغال زائي انرژي هاي نو :طرح هاي فتوولتائيک و انرژي باد بااستفاده ازرهيافت داده؛ستانده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

اشتغال زایی انرژیهای تجدیدپذیر قابل اهمیت می باشد و اشتغال زایی این سیستم ها، به علت ماهیت نوین آن ها بیش از اشتغال زایی سوختهای فسیلی میباشد . به منظور امکان سنجی ایجاد اشتغال انرژی های نو انرژی باد ( بخش عملیات و ساخت ) و انرژی خورشیدی ( بخش عملیات و بخش ساخت ) از رهیافت داده - ستانده استفاده شده است . در این مطالعه از جدول داده و ستانده سال 1390 استفاده شده است و برای برآورد مدل نرم افزار متلب و اکسل بکار رفته است . در این پژوهش سه سناریوی 10 و 30 و 60 درصد افزایش ظرفیت برق تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است نتایج نشان می دهد که در هر دو مرحله عملیاتی و ساخت و ساز، میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افزایش یافته است.

لینک کمکی