فایل word پيش بيني بيماريهاي قلبي براساس هوش مصنوعي والگوريتم C5/0

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني بيماريهاي قلبي براساس هوش مصنوعي والگوريتم C5/0 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تکنیکهای دادهکاوی در زمینه پزشکی رشد روز افزونی داشته است. داده کاوی نه تنها موجب استفاده بهینه از انبوه داده های ذخیره شده توسط سیستمهای کلینیک شده، بلکه موجب کشف دانش موجود در میان این داده ها نیز شده است. شایع ترین بیماری که امروزه در کشور و در جهان مطرح است بیماری قلبی و عروقی میباشد، رشد چشم گیر این بیماریها و اثرات و عوارض آنها و هزینه هایی که برجامعه وارد میکند باعث شده است که جامعه پزشکی به دنبال برنامه هایی جهت بررسی بیشتر پیشگیری، شناسایی زود هنگام و درمان موثر آن باشند. در سالهای اخیر کاربردهای مختلف تکنیکهای دادهکاوی روی انباره داده های بیماران قلبی مورد بحث قرار گرفته است. هدف این تحقیق پیش بینی بیماریهای قلبی براساس هوش مصنوعی و الگوریتم C5/0 می باشد. داده ها مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از متغیرهای شناخته شده در پایگاه تشخیص بیماری قلبی موجود در مرکز UCI از بیمارستانهای سطح شهر تهران جمع آوری شده است که شامل اطلاعات 911 بیمار میباشد این اطلاعات در قالب فایل اکسل با 14 ویژگی جمع آوری شده که فیلد آخر نظر پزشک معالع مبنی بر حمله قلبی یا عدم حمله قلبی است. در این مطالعه مدل بدست آمده مبتنی بر شبکه های عصبی علاوه بر توانایی بالا در تشخیص افراد بیمار دارای بیشترین دقت (% 88.85) در تشخیص این بیماری می باشد.

لینک کمکی