فایل word تاثير ميزان هاي مختلف آب پنير بر خواص کيفي فيزيکوشيميايي و چشايي نان ساجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير ميزان هاي مختلف آب پنير بر خواص کيفي فيزيکوشيميايي و چشايي نان ساجي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

آب پنیر بهعنوان یکی از منابع غنی کننده و بهبود دهنده ی نان شناخته شده است. در این بررسی از نسبتهای 5، 10 و 15 درصد آب پنیر در تهیه خمیر و نان ساجی استفاده شد. صفات رطوبت، خاکستر، پروتئین، بیاتی شدن و حجیم نانها و خواص فارینوگرافی خمیر و ارزیابی حسی نانها از قبیل رنگ، طعم و پذیرش کلی در روزهای اول و سوم توسط اعضای گروه چشایی انجام شد. نتایج نشان میدهد که میزان رطوبت، خاکستر و پروتئین در نانهای حاوی آب پنیر افزایش یافته و بیشترین میزان پروتئین و خاکستر را نانهای حاوی 15 درصد آب پنیر داشتند. خواص فارینوگرافی خمیرهای حاوی آب پنیر نسبت به نمونه ی شاهد بهبود یافت، میزان بیاتی نانهای حاوی 5 درصد و 10 درصد آب پنیر نسبت به نمونه ی شاهد کاهش یافت. حجم در نانهای حاوی 5 درصد و 10 درصد آب پنیر نسبت به نمونه ی شاهد افزایش یافت و ارزیابی حسی صفات نان نشان داد، رنگ نان در نانهای حاوی 10 درصد آب پنیر و طعم و پذیرش کلی در نانهای حاوی 5 درصد آب پنیر بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند.

لینک کمکی